Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ „A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” PÁLYÁZATI PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

A projekt azonosítószáma:

KEOP-7.1.1.1-2008-0009

A projekt megvalósításának tervezett helyszínei:

Szarvas, Gyomaendrőd, Kondoros, Kardos, Hunya, Csabacsüd

Projektgazda neve:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

Projektgazda székhelye:

Szarvas

A projekt előkészítés kezdete

2008. augusztus 1.

A projekt előkészítés tervezett befejezése

2010. március 31.

A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó)

2009. december 15.

Előkészítési költség (Ft)*

13.550.000,- Ft

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)

11.517.500,- Ft

Várható teljes beruházási költség (Ft)*

555,381,000,- Ft

A pályázati támogatás segítségévelelérendő célok:

  • a települési szilárd hulladék keletkező mennyisége ne növekedjen; (megelőzés; házi-komposztálás, újrahasználati központok)
  • a szelektív gyűjtés eszközeinek biztosítása a lakosság 80%-a részére
  • a települési szilárd hulladék lerakási arányának 50%-ra csökkentése
  • 2016-ban a lerakásra kerülő települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalma ne haladja meg az 1995-ben képződött mennyiség 35%-át
  • a csomagolási hulladékok 60%-ának hasznosításához szükséges elkülönített gyűjtés biztosítása 2012-re
  • az egyéb kiemelt hulladékáramok elkülönített gyűjtésének és kezelésének fejlesztése, az előírt begyűjtési arányok teljesítése.

Az előkészítéshez szükséges tevékenység a megvalósulásához szükséges vizsgálatok elvégzése, az ehhez szükséges kivitelező felkeresése, a felmerülő tevékenységek rendszerezése, azok megszervezése és a lebonyolítás felügyelete. Továbbá elengedhetetlen az illetékes hatóságok bevonása, a szükséges szakemberek illetve kivitelezők felkeresése. Az előkészítés során begyűjtött rendelkezésre álló adatok feldolgozására elemzők bevonása, tanácsadók véleményének kikérése történik, továbbá szükséges a technikai lépések megkezdése (bank felkeresése, számlanyitás stb.). A projekt beindítása előtt részletes megvalósíthatósági tanulmányt, költség-haszon elemzést illetve építési tervdokumentáció kell készíteni, melyre sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le.

A Körös-szögi Kistérségben a házi komposztálás bevezetésével, szelektív visszagyűjtés arányának növelésével és kistérségi komposztáló telepek létrehozásával kívánják a stratégiai célokat elérni.