Kistérségi hírek

EU támogatásból megújul a Kondorosi Idősek Napközi Otthona

 

Európai Uniós támogatássalvalósul meg a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működőIdősek Napközi Otthonának fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. ADAOP2007-4.3.1. kódjelű pályázaton a Társulás 6.659.762 Ft támogatásban részesült. A projekt teljes költségvetése 7.399.735 Ft, atársulás hozzájárulása 739.973Ft. A támogatási szerződésben vállalt projekt befejezésihatáridő 2008. december 30. A projekt teljes megvalósítása folyamán egy fő rehabilitációs szakértő segíti ésfelügyeli a kivitelezést.

Az Idősek Napközi Otthona Kondoroson a Hősök útja 18. alatti épületben kapott helyet. Idősek nappali foglalkoztatásával, gondozásával foglalkoznak az épületben. Az ellátás magában foglalja a nappali programok szervezését és az étkeztetést. A szolgáltatásokat igénybe vevők száma 122 fő, ebből fogyatékos és sérült 58%. A fejlesztések eredményeképpen a nappali ellátás keretében szervezett programokon mindenki részt tud majd venni, mivel a több időt igénylő előadások, versenyek, vetélkedők alkalmával a mozgásában nem lesznek akadályoztatva. Aki eddig csak a házi segítségnyújtást tudta igénybe venni,annak is lehetősége nyílik így arra, hogy belátogasson az intézménybe,ezáltal az elszigetelődés,a magányosság érzése csökkenthetővé válik. A hallássérültek sem érzik majd magukat passzív szemlélőnek. A mobilitás megőrzése, a szellemi frissesség fejlesztése, szinten tartása a közösségi programokon való részvétellel az egyik módszer lehet az idős kor elégedett megélésére.