Elnöki köszöntő

Köszöntöm Önt Békés megye nyugatikapujából.

Kérem, olvasson bele a Körös-szög múltjába, ismerje meg jelenét, és kísérje figyelemmel, hogyan alakul a jövője.

A kistérség területén ősidők óta élnek emberek. Legősibb leleteit „Körös-kultúra” néven foglalták össze. A népvándorlás idejéből a leghíresebb tárgyi emlék az avar rovásírást tartalmazó TŰTARTÓ. Már a XIII. században jelölik a Szarvas domb után elnevezett települést. A folyóvíz mentén kialakult falvak a török hódoltság idején teljesen elpusztultak. Helyükre Báró Harrucken János György szlovák, román, német ajkú családokat telepített. Benépesültek a puszták, kialakultak a falvak és mezővárosok.

Az uniós csatlakozás még inkább azt sugallja, hogy a kistérség több évszázad alatt kialakult egyéni arculatát át kell menteni a rohanó technikai világunkba. Szükséges településeink esztétikus, emberléptékű, tradicionális építészeti jegyeket hordozó arculata. Az emberek természetes igénye a közösséghez tartozás. Szükséges a kisközösségek, a civil társadalmi önszerveződések megerősödése. Elengedhetetlenek a nagyobb közösséget, a kisrégió közösségét összetartó helyi ünnepek. Mindez szerves részét képezi a kulturális turizmusnak.

Brlás János
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Elnöke

 

Hírlevél

MÉG AZ ÜNNEPEK ELŐTT MEGJELENIK A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT HÍRLEVELÉNEK ELSŐ SZÁMA

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., mint LEADER Helyi Akciócsoport ez év őszén döntött arról, hogy saját tagjai, a térség vidékfejlesztésben érintett szereplői és nem utolsó sorban lakosai tájékoztatása és a LEADER Programba történő eredményesebb bevonása érdekében újabb csatornát nyit a kommunikáció területén.

Bővebben: Hírlevél

 

Közbeszerzési terv 2010.

Közbeszterzési terv 2010.

LETÖLTÉS

 

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv

LETÖLTÉS

 

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ „A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” PÁLYÁZATI PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

Bővebben: Tájékoztató

 

Kistérségi hírek

Befejeződött a Kondorosi Idősek Napközi Otthona felújítása

 

Európai Uniós támogatással valósult meg a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Idősek Napközi Otthonának fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. A DAOP-2007-4.3.1. kódjelű pályázaton a Társulás 6.659.762 Ft támogatásban részesült. A projekt teljes költségvetése 7.399.735 Ft, a társulás hozzájárulása 739.973 Ft. A projekt teljes megvalósítása folyamán egy fő rehabilitációs szakértő segítette és felügyelte a kivitelezést.

Bővebben: Kistérségi hírek

 

Kistérségi hírek

EU támogatásból megújul a Kondorosi Idősek Napközi Otthona

 

Európai Uniós támogatássalvalósul meg a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működőIdősek Napközi Otthonának fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. ADAOP2007-4.3.1. kódjelű pályázaton a Társulás 6.659.762 Ft támogatásban részesült. A projekt teljes költségvetése 7.399.735 Ft, atársulás hozzájárulása 739.973Ft. A támogatási szerződésben vállalt projekt befejezésihatáridő 2008. december 30. A projekt teljes megvalósítása folyamán egy fő rehabilitációs szakértő segíti ésfelügyeli a kivitelezést.

Bővebben: Kistérségi hírek

 

Közlemény

A Polgárőrség Közhasznú Egyesület Örménykút köszöni azon személyek támogatását, akik a 2006. évi adójuk 1%-át az egyesület részére felajánlották. A felajánlott 22794 Ft-ot vízadagoló automata vásárlására fordítottuk, melyet az Egészségházban helyeztünk el.

 

Ifjúsági koncepció, cselekvési terv

Körös -szögi Kistérség Többcélú Társulásának Ifjúsági Cselekvési Terve 2007-2012

LETÖLTÉS

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának területén élő ifjúsága társadalmi és gazdasági helyzetének, adottságainak vizsgálata, értékelése

LETÖLTÉS

Körös -szögi Kistérség Többcélú Társulásának Ifjúságpolitikai Koncepciója 2007-2012

LETÖLTÉS

Határozat a kistérségi ifjúsági koncepció és cselekvési program elfogadásáról

LETÖLTÉS

Határozat párbeszédrendszerről

LETÖLTÉS

 

Közoktatási Intézkedési Terv

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terve (2008-2013)

LETÖLTÉS